Aktivity a fotografie

Dňa 20.12.2019 zamestnanci DSS sa mohli zúčastniť na jednodňovom výlete v Budapešti na vianočných trhoch, ktorý organizoval riaditeľ DSS a zabezpečil bezplatnú dopravu s autobusom.

, ,

Dňa 17.09.2019 DSS Lehnice organizovalo tradičný „Lečofest“. Po príchode do DSS Nás čakalo milé privítanie zo strany pani riaditeľky a zamestnancov DSS Lehnice.

Lečofest v DSS Lehnice, Lečofest v DSS Lehnice, Lečofest v DSS Lehnice

Stránky