COVID-19

O Z N A M

Vzhľadom k opätovnému zvýšenému výskytu šírenia ochorenia COVID – 19 v SR, v záujme ochrany bezpečnosti a zdravia našich klientov, resp. ich ochrany pred tzv. druhou vlnou pandémie je s účinnosťou od 21.07.2020 (až do odvolania) vydaný pre Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare    

Z Á K A Z    N Á V Š T E V  !

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločným úsilím sa nám opäť podarí zvládnuť túto neľahkú situáciu.

  

                                                                                                                                                                      Mgr. Béla Fenes, riaditeľ DSS

 

Preberanie drobných nákupov bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení a pravidiel nasledovne:

Ø  Nákup musí byť vložený v taške, ideálne jednorazovej (papierovej, igelitovej) odovzdanú tašku navraciame.

Ø  Taška nesmie obsahovať potraviny, ktoré sa rýchlo kazia !

Ø  Taška musí byť označená čitateľným priezviskom klienta, pre ktorého je určená.

 

Tašky s nákupom je možné doručiť k vchodu DSS, kde to prevezme službukonajúci zdravotnícky zamestnanec.