COVID-19


                                       

O Z N A M

Vážení rodinní príslušníci, milí priatelia,

v nadväznosti na lokálny nárast počtu s ochorením COVID – 19 a s tým spojený príchod  pandémie tohto ochorenia sa s účinnosťou od 14.10.2022 neodporúčame návštevy v našom zariadení.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločným úsilím sa nám opäť podarí zvládnuť túto neľahkú situáciu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Béla Fenes, riaditeľ DSS