Kontakty

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
930 33 Horný Bar č. 226
Tel.: 031/5597292
e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk
www.dsshornybar.sk

Štatutárny zástupca
Mgr. Béla Fenes - riaditeľ
Tel.: 031/5530588, 031/5597292, 0918 512 033
e-mail: fenes.bela@zupa-tt.sk

Sociálny pracovník-manažér kvality v sociálnych službách
Mgr. Alica Šipošová
Tel.: 031/5597292
e-mail: siposova.alica@zupa-tt.sk

Úsek sociálnej práce
PhDr. Kornélia Cséfalvaiová, sociálny pracovník
e-mail: csefalvaiva.kornelia@zupa.tt.sk

Bc. Mária Kulcsárová, asistent sociálnej práce
e-mail: kulcsarova.maria@zupa-tt.sk
Tel.: 031/5530587, 031/5597292