Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu dss.hornybar@zupa-tt.sk .