Technická podpora

Webové sídlo DDomov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal, dodaný firmou SPTec.

Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu dss.hornybar@zupa-tt.sk .