Aktivity pre klientov

Nabitie pozitívnou energiou, spojenie s prírodou a možnosť resetovať si hlavu je ideálnym spôsobom pre našich klientov ako si vychutnať leto. Miestom, kde sa klienti cítia najlepšie, je príroda.

, ,

Príjemné letné počasie priam vyzýva k pobytu na dvore a využiť toto ročné obdobie takpovediac naplno, vyžaduje iba trocha fantázie.

, ,

Záhradkárčenie môže poskytnúť zdravotné výhody ľuďom v tom, že im zabezpečí zdravé a čerstvé ovocie a zeleninu, navyše podporuje fyzickú aktivitu, emočnú pohodu, to všetk

, ,

Šport historicky zohráva dôležitú úlohu vo všetkých spoločnostiach, či už vo forme súťažného športu, fyzickej aktivity alebo hry. Práve preto sme dnešný deň v našom zariadení venovali športu.

, ,

Stránky