Aktivity pre klientov

Na Silvestra sa u nás ako každý rok  tradične konala rozlúčka so starým rokom 2021 aj napriek prísnym opatreniam, ktoré sme museli prijať v súvislosti s ochorením COVID-1

, ,

Duchovná starostlivosť našich klientov je zaisťovaná pravidelnými bohoslužbami, v kaplnke nášho zariadenia.

, ,

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, láske a svornosti nebola ničím výnimočným ani u našich klientov.

, ,

Presne 6. decembra v našom zariadení očakávali klienti Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjela a krampusa.

, ,

Prípravy na najkrajšie sviatky roka každoročne prebiehajú aj v našom zariadení. Sú to sviatky plné tradícií a radostí.

, ,

Stránky