Aktivity pre klientov

Výlety majú radi asi všetci ľudia, ale najviac možno naši klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare.

Jednodňový výlet na Balatón, Jednodňový výlet na Balatón, Jednodňový výlet na Balatón

Prvý krát išli obyvatelia nášho domova, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare na futbal do Gabčíkova.

Smer na futbalové ihrisko, Fanúšikovia futbalu, Sledujeme zápas

V tomto roku v obci Horný Bar zorganizovali desiaty ročník súťaže vo varení guláša.

Výroba našich klientov, Dobrá spolupráca, Odovzdávanie  cien

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare a v Lehniciach spoločne zorganizovali pre svojich obyvateľov 7. augusta návštevu kina.

Ideme do kina, Premietanie filmu, Naladení na film

Minulú sobotu si v Trhovej Hradskej dali zraz veteráni - staré autá aj motorky z rôznych kútov republiky.

Výstava modelov veteránov, Zraz veteránov (:, Najviac sa páčili vojenské autá

Stránky