Aktivity pre klientov

Opäť bol krásny  slnečný deň, ktorý sme mohli využiť na jednodňový výlet s našimi klientmi.

, ,

Opäť sme mohli po dlhej dobe zobrať našich klientov na drobné nákupy do našej obci.

, ,

S pribúdajúcim vekom sa častejšie objavujú rôzne zdravotné problémy. Proti mnohým z nich sa dá cielene pôsobiť prostredníctvom vhodného cvičenia, či pohybovej aktivity.

, ,

Dňa 06.08.2021 nás veľmi milo prekvapila mamička jedného nášho klienta, ktorá nám darovala veľké množstvo lahôdkovej kukurice pre našich klientov.

, ,

Naši klienti s klientkami DSS Lehnice sa zúčastnili na týždňovom pobyte od 06.07.2021 do 11.07.2021 vo Vysokých Tatrách.  Klienti boli  ubytovaní v zariadení „Súkromná šk

, ,

Stránky