Aktivity pre klientov

Každoročné prípravy na veľkú noc sa nesú v duchu tradičných zvyklostí a kultúrnej uvedomelosti v zariadení.

, ,

Naši inštruktori sociálnej rehabilitácie začali maľovať chodby v našom zariadení, čo klientom skultúrni ich životné prostredie.

, ,

 Príchod jari prináša so sebou aj povinnosti, ktoré treba sústavne vykonávať. To znamená, že skrášľovanie dvora zariadenia ani tento rok naši klienti nezanedbali.

, ,

Každoročne sa v našom zariadení udržiavajú tradície pomocou ktorých si klienti zariadenia zaspomínajú na staré časy.

, ,

Naši klienti veľmi radi navštevujú knižnicu, ktorá sa nachádza v našom zariadení. Knižnica je vybavená aj s PC technikou takže majú možnosť aj túto službu využívať.

, ,

Stránky