Aktivity pre klientov

Pri hľadaní miesta na opekanie platí, že čím hlbšie ľudia do lesa vstúpia, tým majú vyššiu pravdepodobnosť, že nájdu krásne miesto.

, ,

Krásny slnečný deň sme strávili vonku v našej novej záhrade, ktorú sme pripravili pre našich klientov. V rámci pracovnej terapie sme si pripravili pôdu na sadenie.

, ,

Každoročné prípravy na veľkú noc sa nesú v duchu tradičných zvyklostí a kultúrnej uvedomelosti v zariadení.

, ,

Naši inštruktori sociálnej rehabilitácie začali maľovať chodby v našom zariadení, čo klientom skultúrni ich životné prostredie.

, ,

 Príchod jari prináša so sebou aj povinnosti, ktoré treba sústavne vykonávať. To znamená, že skrášľovanie dvora zariadenia ani tento rok naši klienti nezanedbali.

, ,

Stránky