Aktivity pre klientov

Duchovná starostlivosť našich klientov je zaisťovaná pravidelnými bohoslužbami, v kaplnke nášho zariadenia.

, ,

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, láske a svornosti nebola ničím výnimočným ani u našich klientov.

, ,

Presne 6. decembra v našom zariadení očakávali klienti Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjela a krampusa.

, ,

Prípravy na najkrajšie sviatky roka každoročne prebiehajú aj v našom zariadení. Sú to sviatky plné tradícií a radostí.

, ,

Zamestnanci nášho zariadenia a zamestnanci zariadenia v Lehniciach, dňa 25.10.2021 spoločne zorganizovali pre svojich klientov návštevu kina CENEMAX v obchodnom centre MAX v Dunajskej Strede.

, ,

Stránky