Aktivity pre klientov

Dňa 6 decembra k nám zavítal Svätý Mikuláš. Hlavne naši klienti horeli nedočkavosťou, či im Svätý Mikuláš  niečo prinesie.

Svätý Mikuláš zavítal aj k nám, Svätý Mikuláš zavítal aj k nám, Svätý Mikuláš zavítal aj k nám

Dna 28.11.2019 sme s našimi klientmi v skorých ranných hodinách odchádzali do Maďarska do malebného mestečka Pér, nakoľko sme dostali pozvanie od pani riaditeľky zariadenia Dr.

, ,

Zamestnanci DSS Lehnice dňa 26.11.2019 organizovali tradičnú „Katarinskú zábavu“ v kultúrnom dome v Lehniciach. Zamestnanci a klienti nás pekne privítali.

Katarínska zábava v DSS Lehnice, Katarínska zábava v DSS Lehnice, Katarínska zábava v DSS Lehnice

Dňa 22.11.2019 sme sa opäť stretli pri príležitosti Oslavy jubilantov v našom zariadení. Pre našich jubilantov sme si pripravili malé posedenie ako prejav vďaky a úcty.

Oslava jubilantov , Oslava jubilantov , Oslava jubilantov

Naši klienti aj tento rok dňa 21.11.2019 sa zúčastnili na podujatí „Postoj chvíľa si krásna“, ktoré organizovalo DSS Jahodná v kultúrnom dome v Topoľníkoch.

Postoj chvíľa si krásna, Postoj chvíľa si krásna, Postoj chvíľa si krásna

Stránky