Aktivity pre klientov

Dňa 25.02.20230 naši klienti boli pozvaní na fašiangovú veselicu do Gabčíkova. Veľmi radi prijali pozvanie a tešili sa na zábavu. Program sa začal večer o 18:00 hodín.

, ,

Dňa 24.02.2020 sme organizovali pre našich klientov fašiangovú oslavu. Oslava začala s krátkou besiedkou, kde sme pripomenuli fašiangové tradície a zvyky.

, ,

Dňa 20.2.2020 sa v našom zariadení uskutočnila tradičná Valentínska oslava, kde boli pozvané klientky z DSS Lehnice a  Medveďov.

Valentínska oslava v našom zariadení, Valentínska oslava v našom zariadení, Valentínska oslava v našom zariadení

Dňa 18.02.2020 naši klienti boli pozvaní na fašiangový karneval do DSS Medveďov. Témou karnevalu boli kostýmy z rozprávok Walta Disneyho.

Fašiangový karneval v DSS Medveďov, Fašiangový karneval v DSS Medveďov, Fašiangový karneval v DSS Medveďov

Dňa 23.1.2020 sme mali pekný slnečný deň a s našimi  klientmi sme sa vybrali na brigádu v exteriéri  nášho zariadenia.

Brigáda na dvore zariadenia, Brigáda na dvore zariadenia, Brigáda na dvore zariadenia

Stránky