Challenge day v našom domove

Každý deň prináša nové možnosti, ako byť o kúsok šťastnejší.  Každý deň môžeme urobiť  niečo, čím pomôžeme  urobiť šťastnejším nielen seba, ale aj ľudí okolo nás. Deň 13. november 2019 sa niesol v našom zariadení v tomto duchu, keď sme  zorganizovali deň výziev – challenge day. V tento deň si každý z našich klientov,  kto sa na to cítil, mohol ukázať svoju šikovnosť, zručnosť, trpezlivosť a vynaliezavosť. Po oboznámení programu a ukážke jednotlivých výziev sa klienti  snažili podať čo najlepší výkon. V týchto hrách si klienti vzájomne vyskúšali zručnosť rúk, zmysel pre rovnováhu tela, šikovnosť  a schopnosť kombinovania. Do jednotlivých súťažných disciplín sa zapojili aj naši imobilní klienti-vozíčkari a s chuťou si zasúťažili a porovnávali sily s ostatnými  klientmi. Naše podujatie sme ukončili diskotékou, kde si klienti mohli zatancovať a zaspievať.