Chutný olovrant

Obľúbené jedlo našich klientov chleba s masťou, paprikou a paradajkou. Zelenina je z našej záhradky, ktorú vypestovali naši klienti.