Deň obce v Hornom Bare

Aj naši klienti dostali pozvánku od pána Štefana Bodóa starostu obce, kde mali možnosť predviesť krátke tanečné vystúpenie pre návštevníkov. Klienti si veľmi užívali tento krásny deň.