Deň výziev (Challenge day) v našom zariadení

 

Dňa 29.01.2021 sa opäť v našom zariadení uskutočnil deň výziev (Challenge day). V tento deň si každý z našich klientov, hlavne z tretieho a štvrtého poschodia,  kto sa na to cítil, mohol ukázať svoju šikovnosť, zručnosť, trpezlivosť a vynaliezavosť. Klienti mali možnosť súťažiť v troch disciplínach a to v slalome medzi stoličkami, loptové šikovnostné hry, hra so štipcami na bielizeň. Po oboznámení programu a ukážke jednotlivých výziev sa klienti  snažili podať čo najlepší výkon. Počas súťaženia sa vyskytli aj komické situácie, keď sme sa z chuti zasmiali. Za výborný výkon klienti dostali drobné odmeny.