Divadelný festival

Tohto roku sa obyvatelia nášho domova, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare prvýkrát zúčastnili Divadelného festivalu v meste Tata v Maďarsku , ktorý bol zorganizovaný v posledný aprílový štvrtok v tamojšom Štátnom ústave pre nevidiacich.

Popri šiestich domácich divadelných zoskupeniach sa predstavili aj tri zariadenia zo Slovenska. Ústrednou témou vystúpení bolo spracovanie niektorej z piatich známych rozprávok, pričom naši klienti si vybrali maďarský kreslený seriál o Miazgovcoch.

Niekoľko týždňov sa chlapci poctivo pripravovali a veru nie nadarmo! Ich vystúpenie si vyslúžilo búrku potlesku a ako prejav uznania dostali darčekový kôš. Vládla tam príjemná, domácka atmosféra, festival bol perfektne zorganizovaný. O obed sa postarala blízka reštaurácia  v krásnom prostredí. Keďže bolo pekné, jarné počasie, dali sme si dobre veľkú prechádzku na brehu jazera a ukončili ju zmrzlinou. Cestou domov sme sa zastavili na kofolu  v jednej z najlepších vinární v Komárome.

Domov sme sa dostali až večer, unavení, ale plní dojmov a dobrej nálady. Dúfame, že nie naposledy sme sa zpúčastnili takejto perfektnej akcie.

Miazgovci
Tradičná fotka o účastníkoch
Aj kofola bola výborná