Hľadá sa Superstar v našom zariadení

Dňa 29.09.2020 sme usporiadali pre našich klientov v jedálni nášho zariadenia podujatie pod názvom „Hľadá sa superstar“. Klienti mali možnosť ukázať svoj talent v niekoľkých kategóriách a to v speve, tanci, recitovanie, rapová hudba v anglickom jazyku a hra na gitare. Vystúpenie hodnotili ostatní prísediaci  klienti s potleskom. Každí z účinkujúcich za skvelé vystúpenie obdržali diplom a malú sladkú odmenu, potom nasledovala tanečná zábava. O hudbu sa opäť postaral náš klient DJ BOBEK. Klienti sa cítili veľmi dobre a boli vďační za účasť aj za odmeny. Na záver naši inštruktori sociálnej rehabilitácie poďakovali klientom za účasť a uistili ich, že podobné podujatie si môžeme onedlho zopakovať.