Jarná brigáda v DSS Horný Bar

Jar sa konečne ujala svojej vlády. Jarný vzduch, atmosféra a prebúdzajúca sa príroda veľmi pozitívne vplývajú na náladu našich klientov. Dňa 19.05.2018 sme s klientmi rozhodli zorganizovať a realizovať jarnú brigádu ako prejav našej radosti z jari.

Klienti namaľovali pneumatiky, do ktorých sme vysadili letničky a trvalky. Podarilo sa nám vytvoriť pekné kvetináče, ktoré svojou farebnosťou skrášľujú vonkajšie priestory zariadenia.

V závere prác sme sa dohovorili, že si spoločne vybudujeme zeleninovú a bylinkovú záhradku.

Do pneumatík sme dali zeminu
Prvé výsledky našej práce sú viditeľné
Výsadba kvetov