Klienti navštevujú knižnicu

Naši klienti veľmi radi navštevujú knižnicu, ktorá sa nachádza v našom zariadení. Knižnica je vybavená aj s PC technikou takže majú možnosť aj túto službu využívať. Niektorí klienti veľmi radi čítajú a požičiavajú si knižky aj na izbu.