Majáles

Kvôli nepriaznivému počasiu s určitým meškaním, ale napokon predsa , sme usporiadali medzi obyvateľmi nášho domova, Domova sociálnych služie pre dospelých v Hornom Bare obľúbený majáles.

 V súlade s tradíciou sme začali stavaním mája, ktorý sme predtým spoločne ozdobili farebnými stužkami. Snažili sme sa priniesť pocity skutočnej ľudovej veselice   mali sme grilované klobásky, chutnú údenú slaninu, rôzne nealkoholické nípoje, zmrzlinu, hudbu aj tanec. Za primeranej pomoci inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa dobrovoľníci zúčastnili rôznych zábavných súťaži - tak mobilní, ako aj naši klienti odkázaní na kolieskové kreslá.

Tých niekoľko hodín príjemnej zábavy raz - dva uplynulo. Veru škoda, že majáles je len raz do roka (:

Stavanie mája
Grilovačka
Súťaže v plnom prúde