Medzinárodný deň žien

Ako každý rok, aj teraz sme s primeranou vážnosťou, ale hlavne s  radosťou sme oslavovali  Medzinárodný deň žien v našom domove , v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare.

Naši klienti už celý týždeň pripravovali krásne a ešte krajšie papierové kvetinky,aby potešili svoje lásky, priateľky a samozrejme všetky ženy , ktoré v zariadení pracujú. Za asistencie inštruktorov sociálnej rehabilitácie klienti prešli celú budovu, navštívili všetky oddelenia a pozdravili, obdarovali a potešili zástupkyne nežného pohlavia. Dbali sme na to, aby žiadna žena nezostala bez kvetinky, aby tým naši klienti vyjadrili svoju vďaku personálu za každodennú starostlivosť.

Radosť bola obojstranná, slávnostný deň nám uplynul vo veľmi príjemnej atmosfére.

 

 

Obojstranná radosť
Nech žije MDŽ!
Kvetinky pre sestričky