Medzinárodný deň žien v našom zariadení

Každoročne sa v našom zariadení udržiavajú tradície pomocou ktorých si klienti zariadenia zaspomínajú na staré časy. Preto každý rok sa svedomite pripravujú na MDŽ, aby prekvapili ženský personál vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Počas obdarovania sú plní radosti a sebadôvery, lebo každoročne vedia prekvapiť ženy s niečím novým a výnimočným.