Mikuláš v našom zariadení

Presne 6. decembra v našom zariadení očakávali klienti Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjela a krampusa. V tento milý a slávnostný deň sú klienti obdarovaní sladkosťami, ovocím a rôznymi drobnosťami, ktoré im spôsobujú nesmiernu radosť. Mikuláš pre svoju sladkú štedrosť je najobľúbenejší svätec v našom zariadení. Mikuláš navštívil všetkých klientov, aj imobilných na svojich lôžkach a rozdal sladkú nádielku. Naším klientom zariadenia sa návšteva Mikuláša veľmi páčila, preto chceme sv. Mikulášovi poďakovať a popriať veľa zdravia , aby k nám prišiel aj na budúci rok.