Návšteva miestneho cintorína v Hornom Bare-zapaľovanie sviečok za duše zosnulých

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok pre našich blízkych a modlitby za ich duše. Ako každý rok, aj tento rok dňa 31.10.2019 sme s klientmi domova navštívili miestny cintorín v Hornom Bare, kde sme zapálili sviečky a zaspomínali si na všetkých zosnulých príbuzných a kamarátov. Klienti zapálili sviečky pri veľkom kríži a spolu sme sa pomodlili. Cestou domov sme sa zastavili aj pri kostole, kde sme tiež zapálili sviečky a v duchu zaspomínali na chvíle strávené s našimi zosnulými príbuznými či kamarátmi.

 

Návšteva miestneho cintorína v Hornom Bare-zapaľovanie sviečok za duše zosnulých
Návšteva miestneho cintorína v Hornom Bare-zapaľovanie sviečok za duše zosnulých
Návšteva miestneho cintorína v Hornom Bare-zapaľovanie sviečok za duše zosnulých
Návšteva miestneho cintorína v Hornom Bare-zapaľovanie sviečok za duše zosnulých