Návšteva v kine Max

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare a v Lehniciach spoločne zorganizovali pre svojich obyvateľov 7. augusta návštevu kina. V Dunajskej Strede, v budove Max je multikino s dostatočnou kapacitou na to, aby  sa tam pomestili klienti z viacerých sociálnych zariadení. Od nás, z Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare sa 9 klientov mohlo tešiť z najnovšieho českého filmu , ktorý organizátori po dlšom zvažovaní vybrali ako najvhodnejší na takúto akciu. A naozaj sa výber podaril, aj náročnejší klienti boli nadmieru spokojní.

Celá táto predpoludňajšia akcia mala veľký ohlas medzi našimi obyvateľmi , mnohí sa už teraz hlásia na prípadnú  ďalšiu akciu. Pevne dúfame, že sa podarí zorganizovať pokračovanie a viacerí z nás budú obohatení o príjemné zážitky. Organizátorom srdečne ďakujeme!

Ideme do kina
Premietanie filmu
Naladení na film