Relaxačný deň na dvore zariadenia

Dňa 17.09.2020 sme pripravili pre našich klientov relaxační deň v našom zariadení. Na trávnik sme im položili hrubšie deky a klienti mali možnosť si ľahnúť na chrbát a zatvoriť si oči. Pustili sme im nahrávky relaxačnej hudby s hovorenou rečou s trvaním cca 30 minút. Na klientoch bolo vidno, že sa úplne odreagovali pri relaxačnej hudbe a cítili sa uvoľnene. Po skončení relaxácie s úsmevom na tvári nám klienti povedali, že sa im veľmi páčil tento deň a dúfajú, že čoskoro si to zopakujú.