Štafetové hry pre našich klientov

Dňa 14.10. sme pre našich klientov usporiadali štafetové hry v jedálni zariadenia. Prvá hra bola hod do cieľa s loptičkou, kde sa klienti postavili do radu a mali za úlohu hodiť loptičkou do cieľa. Druhá hra bola podávanie lopty nad hlavou, kde sa klienti postavili do dvoch skupín a skupina, ktorá si podávala rýchlejšie loptu, vyhrala. Tretia hra bola rovnováha s loptičkou pomocou tenisovej rakety. Klienti sa postavili do dvoch skupín, v ruke držali tenisovú raketu a na nej loptičku, s ktorou museli obísť stoličku a udržať loptičku na rakete aby nespadla. Klienti po štafetových hrách boli odmenení malými odmenami, ktorým sa veľmi tešili.