Stavanie mája

Jedna z najkrajších, najveselších a najfarebnejších tradícií na Slovensku. Máj predstavoval mladý stromček, buď smrekový, jedľový, alebo brezový. Šuhaji ho chystali a čistili už zväčša týždeň vopred, samozrejme, v tajnosti. Zvykli naň viazať farebné stužky, šatku od milej, ale pokojne aj fľašu s pálenkou.  Naši klienti sa na túto udalosť náramne tešili, prípravy na jeho stavanie prebiehali už od skorého rána. Klienti spolu so zamestnancami máj nádherne ozdobili pestrofarebnými stužkami. Táto milá tradícia v podobe stavania mája každoročne poteší každú dušu a srdce, pretože ozdobený mladý strom nám symbolizuje zdravie a silu. Zostáva nám len dúfať, že aj v nasledujúcich rokoch sa tento zvyk zachová a bude sa prenášať na ďalšie generácie.