Svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi zavítal aj do nášho zariadenia

Svätý Mikuláš so svojim sprievodom Anjelom, Vílou, Čertom a Krampusom opäť aj tento rok zavítali do nášho zariadenia, aby potešili našich klientov. Svätý Mikuláš im doniesol balíčky na ktoré sa už veľmi tešili a klienti na oplátku obdarili Svätého Mikuláša s básničkami. Svätý Mikuláš sa porúčal s prianím požehnaných sviatkov, prešiel aj kanceláriami zariadenia a vydal sa na ďalšiu púť, aby opäť rozdával radosť.