Varenie bazového sirupu

V našom zariadení sa opäť varil chutný bazový sirup. Pri zbere kvetov a na  príprave sirupu sa spolupodieľali naši klienti. Bazu čiernu spoznáme podľa žltobielych kvetov vytvárajúcich silne voňajúce exotické taniere. Zber bazového kvetu je aktuálny v máji a júni, kedy baza kvitne. Kvety nazbierame na takom mieste, kde nejazdia autá, radšej z priestranstiev, ktoré nie sú vystavené takémuto znečisteniu. My kvety zbierame pri poľnej cestičke v blízkosti rieky Dunaj. Sirup sa nám vydaril na jednotku. Naši klienti sa majú čim osviežiť.