Vätá omša v našej kaplnke

Duchovná starostlivosť našich klientov je zaisťovaná pravidelnými bohoslužbami, v kaplnke nášho zariadenia. Klienti môžu pristúpiť aj k svätej spovedi, ak o to požiadajú. Všetci klienti majú v prípade záujmu  možnosť individuálneho rozhovoru s duchovným. Okrem toho môžu kaplnku navštevovať neobmedzene podľa svojich individuálnych potrieb a každý deň sa zúčastňovať aj spoločných modlitieb. Aj po vianočných sviatkoch sa uskutočnila svätá omša.