Vianočné vystúpenie žiakov ZŠ Horný Bar

Vianoce sú obdobím, počas ktorého sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní a nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Aj keď my zamestnanci nemôžeme našim klientom plne nahradiť ich rodiny, snažíme sa vytvárať naše vlastné rodinné puto. Dňa 20.12.2022 nám pripravili veľmi pekný a milý Vianočný program žiaci zo Základnej školy v Hornom Bare. Vystúpenie bolo jedinečné, odmenené potleskom a po vystúpení sme žiakov pohostili s malým občerstvením. Sme veľmi radi, že aj tento rok prišli žiaci do nášho zariadenia a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.