Výlet do ZOO Bratislava

Obyvatelia nášho domova, Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare majú veľmi radi výlety. Takže sa samozrejme veľmi potešili správe, že navštívime zoologickú záhradu v Bratislave.  V jeden krásny letný deň sa vydali na cestu , spolu so sprievodcami, vychovávateľkami a opatrovateľkou do hlavného mesta. V objednanom autobuse sa pohodlne zmestili aj kluienti , odkázaní na invalidný vozýk. Celkovo si išlo pozrieť zvieratká viac ako tridsať našich klientov. Samozrejme najväčsí úspech medzi nimi  mali exotické zvieratá, hlavne opice a žirafy. Mnohé divé zvieratá sa pred veľkou horúčavou ukryli vo svojich jaskyniach či domčekoch.  Aj naši klienti sa s radosťou ukryli pod slečníkmi , kde zahnali svoj hlad a smäd studenou kofolou, nanukom a vyprážaným syrom. Takto posilnení s radosťou  pokarčovali vo svojej púti medzi klietkami a výbehmi zvierat. Na záver si prezreli asi najatraktívnejšiu časť zoologickej záhrady - DINOPARK.

Unavení, ale plní zážitkov sa vrátili domov, kde ešte dlho rozprávali ostatným o tom, čo všetko videli.

 

 

Dinopark
Je nám dobre
Výdatný  a chutný obed pod slnečníkom