Aktivity pre klientov

Dvakrát do roka oslavujeme okrúhle narodeniny našich obyvateľov.

13. novembra sme mali troch oslávencov , ktorí tento rok dovřšili svoje 30. 40. a 50. narodeniny.

, , Spoločná zábava

Október je mesiacom starších ľudí. V rámci toho obyvatelia Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare navštívili Domov seniorov, Ambrózu v Šamoríne.

Náš zlatý slávik :), Mníšky v akcii, Tanež mažoretov

Obyvatelia Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare sú pravidelnými účastníkmi na podujatiach Žitnoostrovského osvetového strediska tak v Dunajskej Strede, ako  aj vo Veľkom Mederi.

Hrnčiarske kolo má vždy veľký úspech, Radosť z kreativity, Práca s papierom

Na dlho očakávaný výlet sa zobudili obyvatelia Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 9. októbra.

, , Milé pohostenie

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Trnava, Západoslovenkým múzeom v Trnave, Univerzitou sv.

Náš index, Interaktívna prednáška, Po prechádzke ulicami starej Trnavy

Stránky