Aktivity pre klientov

Máj, jeden z najkrajších mesiacov v roku. Jar už vládne a príroda sa pomaly pripravuje na leto. Ľudia sú veselší, milší. Klienti v našom zariadení nie sú výnimkou.

Stavanie mája, Dobrá spolupráca, Po celý čas bola výborná nálada

Meridián patrí k najčastejšie používaným liečebným metódam tradičnej čínskej medicíny.

Dobrá atmosféra je zaručená, Cvičme v rytme!, Radosť z pohybu

Jar sa konečne ujala svojej vlády. Jarný vzduch, atmosféra a prebúdzajúca sa príroda veľmi pozitívne vplývajú na náladu našich klientov.

Do pneumatík sme dali zeminu, Prvé výsledky našej práce sú viditeľné, Výsadba kvetov

V DSS Horný Bar pravidelne robíme 1x mesačne kulinársku aktivitu s našimi klientmi, počas ktorej si klienti pochutnávajú na rôznych dobrotách.

klient mieša cesto na palcinku, klient čaká na prvú palacinku, radosť z pečenia

Stránky